2. APRIL – SVJETSKI DAN SVJESNOSTI O AUTIZMU

2. aprila se u cijelom svijetu obilježava Svjetski dan svjesnosti o autizmu, puštanjem plavih balona u zrak. Na taj način želi se istaknuti nedovoljno poznavanje javnosti o ovoj poteškoći koja je sve prisutnija u našem društvu. Zato i vi obilježite ovaj dan skromno puštjući plavi balon sa vaših balkona.

Danas se obilježava Svjetski dan svjesnosti o autizmu. Prema podacima najveće svjetske organizacije za autizam “Autism Speaks” iz 2018. godine, jedno od 59 djece ima dijagnosticiran poremećaj autističnog spektra.

Na današnji dan, važnije je pitanje odnosa ostalih 58 djece prema djetetu iz autističnog spektra.

O autizmu ćete u stručnoj literaturi pročitati sljedeće – radi se o vrlo složenom poremećaju. Glavne karakteristike autizma jesu slaba ili nikakva socijalna interakcija i komunikacija te ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja. A najbolji stručnjaci za djecu iz autističnog spektra su oni koji s njima provode nekoliko sati dnevno, dijele znanje, igru, vrijeme i prijateljstvo, a to su djeca.

U ovo naše malo društvo, djeca iz autističnog spektra su uključena i integrirana. Pred velikim društvom Bosne i Hercegovine puno je učenja, senzibiliziranja i razumijevanja autizma.

”Nije problem u djeci, predrasude kreću iz kuće. Taj stereotip treba da se razbije, ne treba nikako da ga bude – djeca nisu problem, oni shvataju svog prijatelja onakav kakav jeste, sa ili bez nekih potreba’‘

BUDIMO SVJESNIJI OD ONIH KOJI NISU……….