Javni poziv za upis djece u PU

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine  KANTON SARAJEVO  CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU  “VLADIMIR NAZOR”  Sarajevo, Ul. Azize Šaćirbegović br: 80 Tel.direktor: (00387) 33641354 ili sekretar: (00387) 33650196  VLADIMIR NAZOR  Broj:01–873/20 Datum: 29.5.2020.godine  Na osnovu člana 67. Zakona …

Donacija IT opreme Centru

Danas je 16 učenika našeg Centra dobilo donaciju tableta u cilju kvalitetnijeg pristupa i realizaciji online nastave. Donaciju je dodijelilo Udruženje „Novo društvo“ uz podršku kompanije Petrol BH. Ovo je jako značajna donacija koja će omogućiti našim učenicima, koji do …