Donacija IT opreme Centru

Danas je 16 učenika našeg Centra dobilo donaciju tableta u cilju kvalitetnijeg pristupa i realizaciji online nastave. Donaciju je dodijelilo Udruženje „Novo društvo“ uz podršku kompanije Petrol BH.
Ovo je jako značajna donacija koja će omogućiti našim učenicima, koji do sada nisu bili u mogućnosti, da prate online nastavu jer i naši učenici mogu učiti na daljinu putem IT opreme.
Posebno su značajne bile izjave dvije roditeljke za medije koje su naglasile važnost donacije i probleme sa kojima se suočavaju učenici u nedostatku IT opreme.
Menadžment škole će i dalje istrajno raditi na obezbjeđivanju donacija IT opreme za sve učenike u stanju potrebe.