Počela realizacija projekta Ljetne škole predškolskog odjela Centra „Vladimir Nazor“

Predškolski odjel Centra „Vladimir Nazor“ počeo je danas sa realizacijom projekta Ljetne škole – Stručna podrška djeci sa razvojnim teškoćama predškolskog uzrasta uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS. Rad će se odvijati tokom jula i augusta do početka nove školske godine kao i u prethodnom periodu uz pridržavanje mjera Kriznih štabova FBiH i KS koje su na snazi. Na ovaj način menadžment Centra ulaže značajne napore sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS i općinom Novo Sarajevo da sistemski riješi odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju za djecu sa razvojnim teškoćama predškolskog uzrasta.

Projekat Ljetne škole je od izuzetne važnosti za djecu sa razvojnim teškoćama predškolskog uzrasta jer će se kontinuiranim i organiziranim radom uz podršku stručnih osoba razvijati jake, dobre strane u optimalnoj fazi kognitivnog, socijalnog i emocionalnog razvoja dječije ličnosti. Isto tako, omogućavanjem organiziranog boravka djece tokom ljetnih mjeseci postići će se bolji kvalitet života njihovih porodica, uspješnije zadovoljiti svakodnevne obaveze na poslu, potpunije koristiti godišnje odmore, planirati i realizirati druge važne obaveze za funkcioniranje porodice.

Trenutno je projektom obuhvaćeno 70-oro djece. Obavještavamo i druge zainteresovane roditelje djece sa razvojnim teškoćama predškolskog uzrasta da mogu prijaviti djecu za pohađanje Ljetne škole.