DONATORI

… Centar su pomagali dobri ljudi i humanitarne organizacije …

U vrijeme ratnih stradanja i razaranja svega što vjekovima postoji u ovom gradu, organizovati bilo kakvu aktivnost je podvig, a više od toga bilo je organizovanje aktivnosti sa učenicima.
U prostor našeg centra ušli su pripadnici naše Armije, a u drugi dio objekta smještene su izbjeglice i štićenici Doma za stare i iznemogle osobe. U uslovima kada je agresor mnogo toga porušio i popalio po gradu, kada su sve škole oštećene ili potpuno porušene, kada se borilo za golo preživljavanje, veći broj radnika Centra, daje svoj doprinos otporu agresoru na primjeren način u ovim teškim uslovima.

 

Centar su pomagali dobri ljudi i humanitarne organizacije: “Merhamet”, “Karitas”, “UNICEF”, “Ekviribli”, “UPI” – pekara, “Adra”, “Ceneks”, “Labenevolencija” … Posebna i redovna mjesečna pomoć primana je samo od Oružanog štaba civilne zaštite grada Sarajeva. Zahvalni smo i francuskom bataljonu, posebno pukovniku Coafe, zatim SOROŠ-u, a za Novogodišnje praznike djeca su primala od humanitarne organizacije “Naša djeca” slatkiše i igračke. Od Kantona Sarajevo, naš Centar je dobio potreban broj limenih peći kao i agregat. Zahvaljujući njihovoj pomoći naši učenici su imali sav školski pribor, određene količine hrane, odjeću, obuću, školska radionica je dobila: tekstil, vunu… a škola kancelarijski materijal, grijalice, sportske rekvizite, suđe…

Američka humanitarna organizacija UNHCR sanirala je krov na dijelu zgrade, dok je drugi dio krova sanirao Comitet Capanamur. Visoki Saudijski komesarijat je donirao stakla za sve staklene površine, tako da je zgrada bila osposobljena za korištenje. Pokrajinska Vlada Saechen-Anhalt donirala je sredstva za popravak centralnog grijanja u cjelokupnom objektu. Tako su nakon pet godina radijatori bili ponovo topli. Talijanska humanitarna organizacija Sprofondo donirala je sredstva za opravku stomatološke ordinacije, a japanska humanitarna organizacija JEN sanirala je u potpunosti krov. Konačnom sanacijom krova stvoreni su uslovi za unutrašnje uređenje.

 

Vlastitim angažovanjem zaposlenih sanirana je stolarija, elektro i vodovodne instalacije. Svi zaposleni su učestvovali u krečenju prostorija i farbanju stolarije. Neophodan školski namještaj dobili smo kao donaciju iz Amsterdama (Holandija), znatan dio nastavnih sredstava, akustične i tehničke opreme dobili smo iz Hallea (Njemačka), a humanitarna organizacija iz Edinburga „Direct Aid“ je omogućila otvaranje Centra za edukaciju i rehabilitaciju djece sa posebnim potrebama. Ministarstvo obrazovanja, nauke i informisanja Kantona Sarajevo poklonilo je automobil marke «Golf» za potrebe Mobilnog tima. Centar “Christine Witcutt” je smješten u zgradi koja je izgrađena donacijom Republike Turske. Opremljen je savremenim učilima i pomagalima, kako bi se nakon edukacije i rehabilitacije polaznici mogli uključiti u samostalan život i rad.

 

Pored otvaranja novog Centra školske 2001/2002 godine u Centru „Vladimir Nazor“ počeli su i radovi na izgradnji lifta za djecu oboljelu od cerebralne paralize. Radovi su počeli 15. septembra, a sredstva finansiranja su obezbijedile Ujedinjene nacije. Urađeni su i mokri čvorovi, sanitarije i to u potpunosti prilagođeni invalidnim licima. Već u januaru 2002. godine Žak Pol Klajn počastio je mališane na svoj rođendan i pustio u rad lift, a u znak zahvalnosti i dobrodošlice, učenici Centra su priredili prigodan program. U martu 2002. godine Centar „Vladimir Nazor“ posjetio je i Belgijski ambasador i tom prilikom donirao, od strane belgijske ambasade, jedan kompijuter za djecu s posebnim potrebama. U februaru mjesecu 2004.god. predsjednik Udruženja za nepokretne osobe Velike Britanije Mike Meckenzie i Denis Rutović, predsjedavajući fondacije EDA posjetili Centar. U ovom periodu odvijala se masovna akcija u Škotskoj na prikupljanju donacija za opstanak Centra “Christine Witcutt”.

 

Sa početkom 2003. godine zatvara se Centar za dnevne aktivnosti „Oslo“ nakon pet godina uspješnog rada. Kompletnu opremu i novac za njegovo finansiranje sve do kraja 2002.godine izdvajala je nevladina humanitarna organizacija Norveška narodna pomoć. U sastavu Dnevnog boravka nalazi se i školsko dvorište površine oko 250 m, nabavku opreme finansijki je podržala humanitarna organizacija World Vision, BH Telekom, humanitarna organizacija „Kruh Sv.Ante“.

DONATORI

SARADNJA SA INSTITUCIJAMA U BOSNI I HERCEGOVINI I SVIJETU

Centar je ostvario veoma uspješnu saradnju sa brojnim institucijama, pojedincima u Gradu, Bosni i Hercegovini.

Navodimo neke od njih:

Saradnja u BiH:

 

1. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
2. Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo
3. Ministarstvo za rad, socijalnu plitiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo
4. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo
5. Ministarstvo prostornog uređenja, stambenih i komunalnih poslova Kantona Sarajevo
6. Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo
7. Općina Novo Sarajevo
8. Prosvjetno-pedagoški zavod Sarajevo
9. J. U. Kantonalni centar za socijalni rad
10. Klinički centar Univerziteta Sarajevo
11. MUP Kantona Sarajevo i MUP Novo Sarajevo
12. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet , Tuzla
13. Filozofski fakultet Sarajevo,
14. Fakultet zdravstvenih studija Sarajevo
15. Fakultet političkih nauka Sarajevo
16. Muzička akademija Sarajevo
17. Pedagoška akademija Sarajevo
18. Centar za govornu i slušnu rehabilitaciju Sarajevo
19. Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece i omladine «Mjedenica»
20. Zavod za slijepu i slabovidu djecu
21. Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Sarajevo
22. Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica «Drin» Fojnica
23. Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica «Bakovići»
24. Zavod za zaštitu djece i omladine Pazarić
25. Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama»Los Rosales» Mostar
26. Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama Novi Travnik

27.Specijalna osnovna škola Zenica
28. Predškolske ustanove Kantona Sarajevo
29. Osnovne škole Kantona Sarajevo
30. Srednje škole Kantona Sarajevo
31. «VORTT»
32. Dom zdravlja «Omer Maslić» Sarajevo
33. «Robot commerc»
34. UNITIC
35. « Bosna lijek»
36. «Apoteke Sarajevo»
37. J. P. BH Telekom
38. J. P: BH Pošte
39. «Coca cola» d. d.
40. ASA Auto d. o. o.
41. K. J. K. P. «Rad»
42. «Klas» Sarajevo
43. Savez udruženja građana za pomoć mentalno retardiranim osobama na
području Kantona Sarajevo
44 NVO altruista «Svjetlo»
45. Udruženje građana oboljelih od cerebralne paralize Saraejvo
46. Udruženje građana za pomoć mentalno retardiranim osobama «Oaza»
47. «Naša djeca»
48. Humanitarna organizacija «Duga»
49. Fondacija «Obrazovanje gradi BiH»
50. „Kruh Svetog Ante»
51. «Merhamet»
52. «Caritas»
53. Sarajevo Film festival
54. Sredstva javnog informisanja

Međudržavna saradnja:

 

1. Direct Aid Edinburgh
2. Norveška narodna pomoć

3. Peace Flame Foundation
4. Ambasade više država
5. International League of Hunanists
6. OHR
7. OSCE
8. UNICEF
9. USAID
10. U. A. E. Organizacija Crvenog polumjeseca – Ured za BiH
11. World Vision
12.Save the Children
13. Zaklada – zemlja prijateljstva i mira»
14. Hope Homes for Children
15. Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju Veternik – Novi Sad

Vaše donacije možete uplatiti putem Paypal-a:

Kontaktirajte nas

Pošaljite nam upit i odgovorit ćemo Vam u što kraćem roku. S poštovanjem