JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju

Vladimir Nazor

PRAVILNICI

Centar se svakim danom trudi opravdati ukazano povjerenje svih struktura i nivoa vlasti, učenika i njihovih roditelja, i na taj način biti stub razvoja ravnopravnosti i pravednosti ovoga društva. Na linkovima ispod pronađite Pravilnike Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, ili interna pravila i propise/podzakonske akte po kojima posluje JU Centar Vladimir Nazor. 

PROPISI I PRAVILNICI MINISTARSTVA

MINISTARASTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO

Zbirka internih pravila i propisa/podzakonskih akata JU Centar Vladimir Nazor
Br.NAZIV PODZAKONSKOG AKTA 
1.PRAVILA CENTRA
2.PRAVILNIK O RADU 
3.PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI
4.PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA ROBA, USLUGA I RADOVA 
5.PRAVILNIK O KORIŠTENJU VLASTITIH PRIHODA
6.PRAVILNIK O RADU PRODUŽENOG/CJELODNEVNOG BORAVKA
Br.NAZIV PODZAKONSKOG AKTA 
7.PRAVILNIK O NABAVCI, ODRŽAVANJU I UPOTREBI MOTORNIH VOZILA
8.PRAVILNIK O ELEKTRONSKOJ EVIDENCIJI I KONTROLI RADNOG VRMENA
9.PRAVILNIK O PRIJEMU I BORAVKU DJECE U PREDŠKOLSKOM ODJELU CENTRA
10.PRAVILNIK O INTERNOM PRIJAVLJIVANJU KORUPCIJE
11.PRAVILA O KUĆNOM REDU CENTRA
12.PRAVILA O KUĆNOM REDU PREDŠKOLSKOG ODJELA
Scroll to Top