JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju

Vladimir Nazor

Historijat

Skupština opštine Novo Sarajevo, na zajedničkoj sjednici Opštinskog vijeća i Vijeća radnih zajednica održanog 06.09.1967. godine rješenje broj 01-12568/67 osnovala je Specijalnu osnovnu školu „Vladimir Nazor“ sa sjedištem u Ulici vojvode Putnika.

 

Specijalna osnovna škola „Vladimir Nazor“ konstituisala se i stekla svojstvo pravnog lica u maju 1968. godine. U svojoj dugoj historiji osnovna škola je prerasla u mnogu kompleksniju instituciju, prevazilazeći sve prepreke na koje je nailazila po pitanju pravne legislative pa do rješenja imovinskog statusa, koja i danas nosi naziv Centar „Vladimir Nazor“.

 

Ustanova je često nailazila na nerazumjevanje i jednu vrstu neshvaćanja od društva iako se bavi humanim i krajnje ozbiljnjim radom. U vihoru rata Centar „Vladimir Nazor“ je ostao bez svojih prostorija, jer su ga za odbranu grada Sarajeva koristili pripadnici Armije BiH, a u jednom dijelu su bile smještene izbjeglice.

 

I u ovim trenutcima nadljuskim naporima radnog osoblja je održan rad Centra, potrebna edukacija i rehabilitacija je vršena po stanovima i improvizovanim objektima sve do 15.01.1993. godine kada jedna grupa defektologa sa svojim učenicima napustila opkoljeno Sarajevo i rad nastavila u Njemačkoj.  

 

Pošto nisu svi  bili te sreće, da mogu nastaviti rad u Njemačkoj, grupa defektologa koja je ostala u Sarajevu nastavila je svoj rad i tako je bar djelimično obezbjedila aktivnu socijalizaciju i edukaciju djece.

 

Normalizacija rada Centra se dešava u 1996. godini kada se renoviraju prostorije u ratu porušenog Centra uz pomoć dobrih ljudi i kada se grupa defektologa sa svojim učeniocima vraća iz Njemačke. Od tada su realizovani brojni projekti koji imaju za cilj modernizaciju metoda rada i praćenje evropskih standarda sve u cilju poboljšanja uslova edukacije, rehabilitacije i socijalizacije učenika.

 

Sve ovo bi bilo nemoguće bez pomoći dobrih ljudi i organizacija. Danas Centar broji 64 zaposlenika koji svakodnevno pokušavaju vratiti osmijeh na lice njihovih 196 učenika na oko 4.000 m2 korisne površine, podijeljene po slijedećim odjelima:

   • Odjel za opservaciju i otkrivanje jakih strana djeteta koje su osnova i za individualno prilagođene programe i za poseban individualizirani pristup djetetu.

   • Odjel za dnevne aktivnosti djece predškolskog uzrasta (rani, srednji i stariji predškolski uzrast),

   • Odjel za odgoj i obrazobvanje djece sa lakim intelektualnim poteškoćama (školski program),

   • Odjel za edukaciju i rehabolitaciju djece sa umjerenim i težim intelektualnim teškoćama (model Christine Witcutt),

   • Odjel za okupacioni i organizovani radionički rad, radionice za djecu starijeg osnovnoškolskog uzrasta,

   • Odjel za podršku u kući – ERK, za djecu sa najvećim poteškoćama,

   • Odjel za podršku inkluzivnom obrazovanju kroz mobilne multidisciplinarne i interdisciplinarne timove,

   • Odjel za podršku djeci sa teškoćama u govoru.

  Lokalni nivoi vlasti su prepoznali važnost postojanja ove ustanove i na osnovu Odluke Skupšine Kantona Sarajevo broj 01-023-147/97. od 24.07.1997.godine, Centar je proglašen ustanovom od posebnog značaja. Centar se svakim danom trudi opravdati ukazano povjerenje i na taj način biti stub razvoja ravnopravnosti i pravednosti ovoga društva.

  NAGRADE I PRIZNANJA

  Scroll to Top