JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju

Vladimir Nazor

Centar se svakim danom trudi opravdati ukazano povjerenje svih struktura i nivoa vlasti, učenika i njihovih roditelja, i na taj način biti stub razvoja ravnopravnosti i pravednosti ovoga društva. Na linkovima ispod  liste zakona i pravilnika Centra, pronađite  i zvanične linkove na portale Vlada (Federacija BIH i Kanton Sarajevo) sa zakonskim aktima i okvirima.

Na osnovu člana 58. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 35/22) i člana 96. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21),  uspostavljen je dokument PLAN INTEGRITETA JU CENTAR “Vladimir Nazor”, kojeg možete preuzeti  na linku ispod:

-> PREUZMI PLAN INTEGRITETA

ZAKONSKI OKVIR INSTITUCIJE

ZAKONI

PRAVILNICI, STATUTI I SL.

 

 

 

 

Br.

Naziv zakona, br.

Br.

Naziv pravilnika, statuta i sl.

1

ZAKON O RADU (“Službene novine F BiH” broj 26/16, 89/18 i  44/22)

1

PEDAGOŠKI STANDARDI I OPĆI NORMATIVI ZA OSNOVNI ODGOJ I OBRAZOVANJE I NORMATIVE RADNOG PROSTORA, OPREME, NASTAVNIH SREDSTAVA I UČILA PO PREDMETIMA ZA OSNOVNU ŠKOLU (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/18, 9/22 i 20/22)  

PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ (»Službene novine Kantona Sarajevo« broj: 46/16, 12/21 i 20/22)

2

ZAKON O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21) i

ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU U KANTONU SARAJEVO (»Službene novine Kantona Sarajevo«) broj: 26/08, 21/09,33/21 i 31/22

2

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 24/22 i 40/22) 

3

ZAKON O PREVENCIJI I SUZBIJANJU KORUPCIJE U KANTONU SARAJEVO (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 35/22)

3

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA, STUDIJSKIH POSJETA, EKSKURZIJA, KAMPOVANJA/LOGOROVANJA, DRUŠTVENO/KORISNOG RADA, ŠKOLE U PRIRODI I DRUGIH OBLIKA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 15/22)

4

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA (»Službeni glasnik BiH« 39/14 i 59/22)

4

PRAVILNIK S KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U OSNOVNIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 12/22 i 22/22)

5

 

5

PRAVILNIK O INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 32/19).

6

 

6

PRAVILNIK O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 24/2018)

7

 

7

PRAVILNIK O IZBORU, IMENOVANJU I RAZRJEŠENJU DIREKTORA OSNOVNIH ŠKOLA (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/18, 32/18, 30/19)

8

 

8

PRAVILNIK O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U OSNOVNOJ ŠKOLI (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 46/18 i 3/20) 

9

 

9

PROPISANI OBRASCI O VOĐENJU DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE A U SKLADU SA PRAVILNIKOM O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U OSNOVNOJ ŠKOLI (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 46/18 i 3/20)

10

 

   10

PRAVILNIK O IZBORU, IMENOVANJU I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA OSNOVNIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 35/17)

11

 

   11

PRAVILNIK O OCJENJIVANJU, NAPREDOVANJU I STICANJU STRUČNIH ZVANJA ODGAJATELJA, PROFESORA/NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM , SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 19/04)

12

 

  12

PRAVILNIK O PROGLAŠAVANJU RADNIKA ZA ČIJIM JE RADOM POTPUNO ILI DJELIMIČNO PRESTALA POTREBA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO (»Službene novine Kantona Sarajevo« broj: 9/22)

Br.

NAZIV PODZAKONSKOG AKTA

1.

PRAVILA CENTRA

2.

PRAVILNIK O RADU

3.

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI

4.

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA ROBA, USLUGA I RADOVA

5.

PRAVILNIK O KORIŠTENJU VLASTITIH PRIHODA

6.

PRAVILNIK O RADU PRODUŽENOG/CJELODNEVNOG BORAVKA

7.

PRAVILNIK O NABAVCI, ODRŽAVANJU I UPOTREBI MOTORNIH VOZILA

8.

PRAVILNIK O ELEKTRONSKOJ EVIDENCIJI I KONTROLI RADNOG VRMENA

9.

PRAVILNIK O PRIJEMU I BORAVKU DJECE U PREDŠKOLSKOM ODJELU CENTRA

10.

PRAVILNIK O INTERNOM PRIJAVLJIVANJU KORUPCIJE

11.

PRAVILA O KUĆNOM REDU CENTRA

12.

PRAVILA O KUĆNOM REDU PREDŠKOLSKOG ODJELA

FEDERALNI I KANTONALNI ZAKONI

Posjetite zvanične stranice Vlada Federacije i Kantona Sarajevo sa svim zakonima, aktima i propisima.

Scroll to Top