JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju

Vladimir Nazor

Savremeni način života sve većem broju roditelja nameće potrebu zbrinjavanja djeteta osnovnoškolske dobi koje nakon redovne nastave odlazi kući. Većina roditelja je u radnim ili drugim egzistencijalno važnim potrebama. Produženi boravak je jedan od modela kojim se mogu kvalitetno i sistemski riješiti navedeni problemi. Nova uloga škole na taj će način biti maksimalno i racionalno iskorištena jer pruža dosta mogućnosti djelovanja u svrhu pravilnog rasta i razvoja svakog djeteta. U samohranim porodicama, nepotpunim porodicama i porodicama sa drugim socio-ekonomskim problemima ovakvi oblici organizacije rada u školi omogućavaju učenicima ravnopravan položaj u odnosu na ostale vršnjake.

Nakon redovne prijepodnevne i poslijepodnevne nastave organizira se produženi boravak u školi za sve učenike škole. Rad u produženom boravku organiziran je svaki radni dan od 700 sati ujutro do 17 00 sati poslije podne. Grupa učenika – polaznika produženog boravka organizirana je kao heterogena skupina koju čine učenici svih razreda.

Stručni tim Centra planira i programira aktivnosti produženog boravka.

Ciljevi realizacije sadržaja u produženom boravku u skladu su s općim ciljevima osnovnog obrazovanja.

 • Omogućiti djetetu život i školovanje ispunjeno različitim sadržajima koji će povoljno uticati na razvoj njegove cjelokupne osobnosti te individualnih i jedinstvenih potencijala.
 • Omogućiti razvoj djeteta kao socijalnog bića – tokom produženog boravka u školi stalno je prisutna socijalna interakcija što omogućava razvoj i unapređenje socijalnih vještina djeteta.
 • Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti i redovno izvršavati svoje školske obaveze).

Rad u produženom boravku ima i neke svoje specifične ciljeve u odnosu na opće ciljeve osnovnog obrazovanja, a to su:

 • Potpun i harmoničan razvoj djeteta
 • Važnost isticanja individualnih različitosti (svako dijete je jedinstveno – nastoji mu se omogućiti svestran razvoj svih potencijala)
 • Fokusiranje na učenje – ističe se važnost onoga što dijete uči i procesa kojim usvaja znanja.
 • Učenik se nastoji motivisati za učenje kao i osposobiti za samostalno učenje
 • Osvijestiti važnost učenja temeljenog na okruženju
 • Razvijanje i njegovanje pismenosti –jezičke i matematičke
 • Razvoj kreativnosti, sposobnosti rješavanja problema
 • Pluralizam, poštovanje različitosti i važnost tolerancije
 • Uloga tehnologije u obrazovanju
 • Olakšavanje prelaza iz nižih u više razrede osnovnog obrazovanja
 • Uloga rada u produženom boravku u postavljanju uzora za cjeloživotno učenje

Harmoničan razvoj tijela i duše: zadovoljavanje potrebe za kretanjem i ustanovljavanje kulture kretanja, popravljanje koordinacije pokreta, osjećaj za ritam i slušanje, utemeljenje osnovnih navika koj služe svrsi, obogaćivanje emocionalnog života, poboljšanje poznavanja samog sebe i drugih.

 

Važnost procesa socijalizacije i komunikacije: utemeljenje intelektualnih, emocionalnih i moralnih osobina ličnosti, upoznavanje i uvježbavanje pravilnog ponašanja, jačanje osjećaja jednakosti, usvajanje praktičnih znanja povezanih sa elementarnim građanskim odgojem i svakodnevnim životnim dužnostima, uočavanje značaja zdravog načina života, uočavanje i vježbanje socijalnih odnosa između odraslih i djece i djece i djece, razvijanje kooperativnosti, odgovornosti i lojalnosti grupi, savladavanje umijeća snalaženja u konfliktu.

 

Utemeljenje osnova jezične komunikacije: postizanje optimalne upotrebe jezika u skladu sa mogućnostima djeteta, usmeno i pismeno, sticanje temeljnih sposobnosti i vještina, ciljani razvoj mentalnih sposobnosti, utemeljenje vještina za samoučenje i samoedukaciju. Od učenika svih razreda zahtijeva se razvijanje kreativnih vještina,  pokazivanje emocija izrazom lica, izražajne vrijednosti čitanja (artikulacija, dikcija, intonacija).

Učenici trebaju biti osposobljeni u usmenoj i pisanoj kmunikaciji u skladu sa vlastitim mogućnostima

Kulturno umjetničko područje razvoja: osposobljavanje za prepoznavanje emocionalnih, moralnih i estetskih vrijednosti u literarnim i likovnim radovima, prisustvo pozorišnim i kino predstavama, čitanje poezije i proze, razvijanje osjećaja za muzičko i likovno stvaralaštvo, razvijanje sposobnosti za izvođenje muzičkih sadržaja u vokalnom i plesnom izrazu, podsticanje i razvijanje estetskih vrijednosti, upoznavanje i korištenje različitih materijala za rad.

 

Igre, sport i rekreacija: podsticanje rasta, razvoja i pravilnog držanja tijela, stalno zadovoljavanje potreba za kretanjem, igre oponašanja, dječije igre iz narodne tradicije, improvizirane igre u samostalnoj režiji, igre praćene ritmom, različite sportske igre prilagođene uzrastu učenika i interesovanjima istih, razvijanje koordinacije, gipkosti i eksplozivne snage, razvijati svijest o značaju zdravlja i čuvanja zdravlja, razvijati takmičarski duh, njegovati narodnu tradiciju i kulturu.

Aktivnosti prema odabiru škole: različite vrste vannastavnih aktivnosti, učešće na različitim školskim manifestacijama.

Ostvarivanje ciljeva i razvoja ključnih područja najučinkovitije se ostvaruje usmjeravanjem rada na sadržaje, teme, ključne pojmove i obrazovna postignuća koja su propisana Nastavnim planom i programom za osnovnu školu. Sadržaje realizuju nastavnici/stručni saradnici u produženom boravku u dogovoru s voditeljima u redovnoj nastavi. Zato je veoma važno sve aktivnosti planirati kako bi se postigla koherentnost među odabranim sadržajima i usklađenost djelovanja među nastavnicima/stručnim saradnicima.

Program rada u produženom boravku realizira se u svim raspoloživim prostorijama u školi uključujući i fiskulturnu salu, posebno opremljenu učionicu, školsko igralište i školsku kuhinju. Produženi boravak ima posebno opremljene učionice koje omogućavaju nesmetan i kvalitetan rad. Učionice su prozračne, svijetle i opremljene savremenim didaktičkim sredstvima. Pored osnovnih didaktičkih sredstava učionice su opremljene i savremenom tehnologijom (tv-uređaj, računar, kasetofon, veliki broj didaktičko-edukativnih društvenih igara, slagalica, lego kockica). Produženi boravak ima i posebnu učionicu za nesmetanu izradu domaće zadaće.

 • Organiziranje dnevnih obrazovnih zadaća u skladu s odgojno obrazovnim potrebama učenika,
 • Pružanje stručne pomoći u učenju i savjetovanju učenika,
 • Organiziranje slobodnih aktivnosti učenika,
 • Organiziranje i izvođenje organiziranog slobodnog vremena učenika,
 • Organiziranje rekreativnih izvanučioničkih aktivnosti,
 • Briga za pravilnu prehranu učenika,
 • Redovna saradnja s roditeljima i izvještavanje o radu učenika,
 • Briga za uređenje i funkcionisanje radnog prostora te nabavka potrebnog didaktičkog i ostalog materijala
 • Planiranje i programiranje rada produđenog boravka (godišnje, mjesečno, dnevno),
 • Vođenje evidencije o polaznicima produženog boravka
 • Organizacija roditeljskih sastanaka,
 • Saradnja sa nastavnicima iz redovne nastave
 • Saradnja sa stručnim saradnicima
 • Stručno usavršavanje nastavnika
 • Sudjelovanje u kulturnoj djelatnosti škole i zajednice
 • Finansiranje troškova boravka učenika
 • Pravovremeno obavještavanje nastavnika o opravdanoj odsutnosti učenika s ciljem pravovremenog odgađanja prehrane za učenika
 • Redovna razmjena informacija i komunikacija s nastavnikom/stručnim saradnikom u produženom boravku
 • Obavještavanje nastavnika o svim promjenama koje mogu uticati na rad s učenikom
 • Prisustvovanje roditeljskim sastancima

 

Prijepodnevna smjena

 

Vrijeme

Aktivnosti

7:00 -7:30

Prihvat učenika

7:30-8:00

Priprema učenika za nastavu

8:00-8:30

Usmjerene aktivnosti

8:30-9:00

Aktivan odmor-tjelesne vježbe

9:00-09:15

Doručak

09:15-10:00

Samostalan rad učenika

10:00-11:00

Slobodne aktivnosti u učionici

11:00-12:00

Dodatne aktivnosti na savladavanju nastavnih sadržaja

12:00-12:30

Ručak

12:30-13:00

Usmjerene aktivnosti – radionice

 

Poslijepodnevna smjena

 

Vrijeme

Aktivnosti

11:00-12:00

Prihvat učenika

12:00-12:30

Ručak

12:30-13:00

Usmjerene aktivnosti – radionice

13:00-13:40

Samostalan rad učenika

13:40-15:00

Dodatne aktivnosti na savladavanju nastavnih sadržaja

 

15:00 -15:15

Užina

15:15-16:15

Slobodne aktivnosti u učionici

16:15-17:00

Aktivan odmor i pospremanje prostorija

I Samostalan rad učenika (časovi učenja)

 • pisanje domaćih zadataka
 • ponavljanje, vježbanje i utvrđivanje obrađenog gradiva: bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, matematika, moja okolina, priroda, društvo, engleski jezik

II Aktivan odmor

 • društvene i edukativne igre
 • igre upoznavanja
 • igre za socijalno učenje
 • igre za vježbanje koncentracije
 • igre riječima
 • igre zapamćivanja
 • igre relaksacije i opuštanja
 • igre po sopstvenom izboru

III Dodatne aktivnosti

 • individualno usavršavanje tehnike čitanja, pisanja, računanja i sposobnosti reprodukovanja sadržaja

IV Usmjerene aktivnosti

 • Mala škola velikih stvari
 • Olovka piše srcem
 • Šaram stvaram
 • Pjevam, plešem, glumim
 • Igre bez granica

KREATIVNE RADIONICE

 

 1. Uređenje kutka za igru, prikupljanje igračaka
 2. Uređenje kutka za čitanje, prikupljanje slikovnica, časopisa
 3. Izrada blagdanskih čestitki
 4. Uređenje panoa jesenji motivi
 5. Ilustracija omiljenog crtanog filma
 6. Izrada čestitki za rođendane članova porodice
 7.  Crtanje i slikanje tema slobodan izbor
 8.  Kreativni rad na temu Dan državnosti Bosne i Hercegovine
 9. Uređenje panoa ZIMA
 10. Izrada novogodišnjih čestitki, ukrasa i ukrašavanje učionice
 11. Zimske radosti-slikanje i crtanje
 12. Priprema novogodišnje priredbe
 13. Ilustracija pročitanih bajki
 14. Ilustracije tema po izboru
 15. Izrada uzoraka motiva zastave BIH povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine
 16. Izrada osmomartovskih čestitki
 17. Kreativna radionica figurice od glinamola
 18. Uređenje panoa PROLJEĆE
 19. Izrada panoa LEPTIR
 20. Vijesnici proljeća-kolaž papir
 21. Priroda u proljeće – crtanje i slikanje
 22. Izrada nakita i dekoracija od tjestenine
 23. Priprema priredbe za kraj školske godine
 24. Izložba radova učenika

SPORTSKE AKTIVNOSTI

 • Osnovni oblici prirodnog kretanja (trčanje, skakanje, puzanje)
 • Štafetne igre
 • Uzrasne igre koje doprinose motoričkom razvoju
 • Elementarne igre
 • Ekipne igre (fudbal, odbojka, košarka)
 • Igra i zabava na spravama parkovskog mobilijara

 

Scroll to Top