JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA 02.03.2024.

Javni konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave Obavještenja o raspisanom konkursu u dnevnim novinama i krajnji rok za prijavu na javni konkurs je 13.03.2024.godine.

-> PREUZMI TEKST KONKURSA (02/03/2024.) KLIKOM OVDJE <-

NAZIV RADNIH MJESTA
1. Defektolog…1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme od okončanja
konkursne procedure do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do
31.08.2024.godine;
2. Defektolog…1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme od okončanja
konkursne procedure do povratka radnice sa trudničkog bolovanja/porodiljskog
odsustva, a najkasnije do 31.08.2024.godine;
3. Defektologoligofrenolog/edukator rehabilitator (predškolski odjel More nade)…1 izvršilac, 40
sati sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka
radnice sa bolovanja, a najkasnije do 31.08.2024.godine.

Scroll to Top