DONACIJA KOMPANIJE GUMA M ZA SPECIJALNO VOZILO CENTRA

Kompanija Guma M donirala zimske gume za specijalizirano vozilo Centra
„Vladimir Nazor“.