KORIGOVANE RANG LISTE PO DOPUNI JAVNOG KONKURSA OD 17.06.2023. ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U ŠK. 2023/2024

Objavljujemo korigovane bodovne rang liste po Dopuni Javnog konkursa od 17.06.2023. za popunu upražnjenih radnih mjesta i to radno mjesto defektolog, u 2023/2024 šk. godini.

KORIGOVANE RANG LISTE PO DOPUNI JAVNOG KONKURSA OD 17.06.2023. ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U ŠK. 2023/2024 Read More »