OBAVJEŠTENJE – BODOVNA RANG-LISTA PO KONKURSU 2022/23.

U skladu sa članom 18. stav 5. i 6. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (Službene novine KS, broj:12/22) utvrđuje se Bodovna rang-lista za pozicije: -> Radno mjesto – Defektolog pozicija broj 1,2,3,4,5, i 6. -> Radno mjesto – Logoped pozicija broj 7. -> Radno mjesto – Defektolog oligofrenolog/Edukator […]

OBAVJEŠTENJE – BODOVNA RANG-LISTA PO KONKURSU 2022/23. Read More »