RANG LISTE PO JAVNOM KONKURSU OD 07.06.2023. ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U ŠK. 2023/2024

Objavljujemo rang liste po Javnom konkursu od 07.06.2023. godine za popunu upražnjenih radnih mjesta u šk. 2023/2024 godini.

RANG LISTE PO JAVNOM KONKURSU OD 07.06.2023. ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U ŠK. 2023/2024 Read More »