JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA JU CENTAR “VLADIMIR NAZOR”

Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), člana 33. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/08, 21/09, 33/21 i 31/22), člana 7. Pravilnika o radu JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“, člana 111. a u vezi sa članom 95. Pravila JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“, člana 4. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 12/22 i 22/22), Saglasnosti ministrice za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: broj: 11-11-30-131-1/23 od 12.1.2023. godine i odluke Školskog odbora broj: 01-144/23 od 26.01.2023.godine, raspisuje se: JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta.
Tekst Javnog Konkursa, uslove, rokove i priloge možete preuzeti u dokumentu u nastavku:

 

Scroll to Top