REZULTATI JAVNOG KONKURSA ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA JU CENTAR “VLADIMIR NAZOR” OD 01.02.2023.

BODOVNA RANG-LISTA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I SARADNIKA (po javnom konkursu od 01.02.2023.) – preuzmite ili pregledajte u nastavku pojedinačne rang liste po pozicijama:

Scroll to Top