LISTA PRIMLJENE DJECE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU “MORE NADE” ZA ŠK. 2023/2024

REZULTATI - LISTA PRIMLJENE DJECE

Na osnovu objavljenog javnog poziva za upis djece u Predškolski odjel "MORE NADE" - šk. 2023/2024. komisija za prijem djece je dana 27.06.2023. razmatrala pristigle prijave, konstatovala da su sve prijave po objavljenom Javnom pozivu od 08.06.2023. godine potpune, i donijela odluku o prijemu sve djece koja su prijavljena po javnom konkursu.

U nastavku preuzmite dokument "Lista primljene djece".

PREUZIMANJE DOKUMENATA

Lista primljene djece u predškolski odjel "More Nade" - JU Centar "Vladimir Nazor" za pedagošku 2023/2024 godinu.

Scroll to Top