JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA “PSIHOLOG” ŠK. 2023/2024

JAVNI KONKURS

Za popunu upražnjenog radnog mjesta - "Psiholog", u Javna ustanova Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“ Sarajevo - 23.06.2023.

Javni konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave Obavještenja o raspisanom konkursu u
dnevnim novinama i krajnji rok za prijavu na javni konkurs je 03.07.2023.godine.

PREUZIMANJE DOKUMENATA

Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), člana 7. Pravilnika o radu JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“, člana 111. a u vezi sa članom 95. Pravila JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“, člana 4. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 12/22 i 22/22) i Saglasnosti ministrice za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-03-02-34-9762/23 od 07.06.2023. godine Školski odbor Centra „Vladimir Nazor“, na sjednici održanoj 22.06.2023.godine, raspisuje JAVNI KONKURS.

Scroll to Top