VI MEĐUNARODNA KONFERENCIJA “Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji” – predstavnice Centra – predškolskog odjela “More Nade”

Na VI Međunarodnoj konferenciji “Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji” Sarajevo koja se održala od 9.6 -11.06.2023. uposlenice Predškolskog odjela “More Nade” predstavile svoje radove.

VI MEĐUNARODNA KONFERENCIJA “Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji” – predstavnice Centra – predškolskog odjela “More Nade” Read More »