VI MEĐUNARODNA KONFERENCIJA “Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji” – predstavnice Centra – predškolskog odjela “More Nade”

Na VI Međunarodnoj konferenciji “Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji” Sarajevo koja se održala od 9.6 -11.06.2023. uposlenice Predškolskog odjela “More Nade” predstavile svoje radove.

  • Arnela Pašalić – IZVRŠNE FUNKCIJE KOD DJECE PREDŠKOLSKE DOBI SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU
  • Karić Nejla, Pašalić Arnela, Saletović Amra, Filipović Vedrana, Begović Lukač Rasema, Maida Idrizović – PRIMJENA VIZUELNE PODRŠKE I ASISTIVNE TEHNOLOGIJE KOD DJECE PREDŠKOLSKE DOBI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU.
  • Kanita Kurtović, Merima Dramalija, Amina Selibašić, Džana Tvrtoković, Maja Rosić – PODRŠKA RODITELJIMA ZA PRIMJENU VIZUELNE PODRŠKE I ASISTIVNE TEHNOLOGIJE.
Scroll to Top