DOPUNA JAVNOG KONKURSA ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA OD 07.06.2023.

DOPUNA JAVNOG KONKURSA - 17.06.2023.

Vrši se dopuna Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta koji je objavljen na službenim internet stranicama Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo (www.mo.ks.gov.ba), Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ (www.szks.ba) i Javne ustanove Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“ Sarajevo (www.vladimirnazor.edu.ba), a Obavještenje o raspisanom Javnom konkursu objavljeno je dana 07.06.2023.godine.

PREUZMITE DOPUNU

Dopuna se vrši u dijelu ispunjavanja uslova za navedena radna mjesta (osam raspisanih pozicija za radno mjesto DEFEKTOLOG) i glasi:

Uslov za ova radna mjesta: Diplomirani defektolog odgovarajućeg profila (diplomirani defektolog oligofrenolog, diplomirani edukator-rehabilitator), bachelor edukacije i rehabilitacije (240ECTS bodova), Magistar edukacije i rehabilitacije (300 ECTS bodova). Rok za podnošenje prijava za navedena radna mjesta (defektolog, defektolog-produženi stručni tretman) je 10 dana od dana objave Dopune Javnog konkursa, odnosno krajnji rok za prijave je 28.06.2023. godine. Rok za podnošenje prijava za ostala radna mjesta ostaje nepromijenjen.

Preostali dio Javnog konkursa ostaje nepromijenjen.

-> PREGLEDAJ JAVNI KONKURS OD 07.06.2023.

Scroll to Top