JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA – ŠK 2023/2024

Javni konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave Obavještenja o raspisanom konkursu u dnevnim novinama “Oslobođenje” i krajnji rok za prijavu na javni konkurs je 17.06.2023.godine.

 

-> PREUZMI TEKST KONKURSA (07.06.2023.) KLIKOM OVDJE <-

 

-> PREUZMI DOPUNU JAVNOG KONKURSA (17.06.2023.) KLIKOM OVDJE <-

Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), člana 33. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/08, 21/09, 33/21 i 31/22), člana 7. Pravilnika o radu JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“, člana 111. a u vezi sa članom 95. Pravila JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“, člana 4. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 12/22 i 22/22), Saglasnosti ministrice za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-11-30-9762-4/23 od 27.04.2023. godine, Saglasnost broj:  11-03-02-34-31869-80/23 od 23.05.2023.godine i Salgasnost  broj: 11-03-02-34-31869-81/23 od 05.06.2023.godine  Školski odbor Centra „Vladimir Nazor“ na sjednici održanoj  06.06.2023.godine, raspisuje  JAVNI  KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta.

Scroll to Top