JAVNI POZIV za prijem djece u PREDŠKOLSKI ODJEL “More Nade” ul. Kemala Kapetanovića br.43., Sarajevo, za šk. 2023/2024 – JU Centar „Vladimir Nazor“

JAVNI POZIV

Za prijem djece u Predškolski odjel "MORE NADE" - šk. 2023/2024.

Prijave za upis podnose se  od 12.06. do 23.06.2023. godine.

Prijave se predaju lično na adresu Centra – Predškolski odjel, ul.Kemala Kapetanovića br. 43. radnim danima u vremenu od 8:00 do 12:00 sati. 

U nastavku preuzmite dokumente "Javni poziv" i obrazac "Prijava" sa prilozima.

PREUZIMANJE DOKUMENATA

Na osnovu člana 67. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo” br. 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21) člana 13. stav (1) Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 26/08, 21/09 i 33/21), člana 111. Pravila Centra i Odluke broj: 01-961/23, Školski odbor JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“ na sjednici održanoj dana 06.06.2023.godine. upućuje JAVNI POZIV.

Scroll to Top