ZAHVALNICA ŠTAMPARIJI FOJNICA

Uprava, osoblje, roditelji i kolektiv Centra “Vladimir Nazor” izražavaju zahvalnost kompaniji Štamparija FOJNICA d.d. za donirane radne materijale i podršku u radu predškolskog odjela “More Nade”.

Štamparija Fojnica d.d. je 15.09.2023. godine isporučila donaciju predškolskom odjelu “More Nade” u vidu radnih materijala za odgojne grupe predškolskog odgoja. Isporučeni su

 

1. Papiri za printanje
2. Papiri u boji
3. Tempere
4. Selotejpi široke trake
5. Ljepila za papir u stiku
6. Kolaž papire
7. Košuljice za papir
8. Plasteline
9. Hamer papire

 

Rad Centra “Vladimir Nazor” pomažu dobri ljudi, domaće i međunarodne institucije, kompanije, NVO i humanitarne organizacije. Zahvalni smo svim ljudima velikog srca.

Scroll to Top