JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA 19.01.2024.

Javni konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave Obavještenja o raspisanom konkursu u dnevnim novinama i krajnji rok za prijavu na javni konkurs je 29.01.2024.godine.

-> PREUZMI TEKST KONKURSA (19.01.2024.) KLIKOM OVDJE <-

NAZIV RADNIH MJESTA
a) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 21.07.2024.godine:
1. Defektolog…1 izvršilac, 40 sati sedmično.

 

b) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa trudničkog/porodiljskog odsustva a najkasnije do 31.08.2024.godine:
1. Odgajatelj…1 izvršilac, 40 sati sedmično.

 

c) na određeno vrijeme od okončanja konkursne do 31.08.2024.godine:
1. Odgajatelj…1 izvršilac, 40 sati sedmično;
2. Asistent u odjeljenju/grupi … 1 izvršilac, 40 sati sedmično;
3. Asistent u odjeljenju – radionica za radno osposobljavanja (tkačka radionica) … 1 izvršilac, 40 sati sedmično;
4. Asistent u grupi … 1 izvršilac, 40 sati sedmično.

Scroll to Top