POZIV ZA UPIS DJECE U I (PRVI) RAZRED ŠK. 2024/2025 GODINE

Na osnovu člana 57. stav (1) i (2). Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17, 33/17, 30/19 ,34/20,33/21), direktorica JU Centar za odgojobrazovanje i rehabilitaciju Vladimir Nazor” objavljuje

P O Z I V

za upis djece za prvi razred osnovne škole za školsku 2024/2025. godinu

U periodu od 01. do 29. februara 2024. godine vršit će se evidentiranje djece – školskih obveznika za upis u prvi razred osnovne škole za školsku 2024/25. godinu.

-> PREUZMI PDF TEKST JAVNOG POZIVA ZA UPIS DJECE KLIKOM OVDJE <-

Školski obveznici su djeca koja do 01.03.2024. godine navršavaju pet i po (5,5) godina života.

U prvi razred osnovne škole mogu se upisati i djeca mlađa od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, na zahtjev roditelja ili staratelja i ako Centar, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta, pod uslovom da dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života4

U nastavku klikom ispod preuzmite WORD dokument za popunjavanje – Prijava za upis djeteta u prvi razred 2024/25 ŠK. godine”.

Upis se vrši na osnovu:

  1. Gore navedeni Prijava obrazac
  2.  Izvoda iz matične knjige rođenih
  3.  Ljekarskog uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća (Dom zdravlja u kojem dijete ima zdravstveni karton)
  4. Uvjerenje/Certifikat o pohađanju obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak u školu koje izdaje vrtić – predškolska ustanova koju dijete trenutno pohađa
  5. CIPS prijava prebivališta-boravišta, kao dokaz pripadnosti školskom području (član 54. stav 1. Zakona o osnovnom odgoju  obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19,34/20,33/21).
    (U skladu sa članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, po zahtjevu roditelja, Škola može upisati i učenike koji ne pripadaju školskom području Centra Vladimir Nazor, a na zahtjev roditelja, u skladu sa raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetima uz obavezu poštivanja Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 30/18).

Procjenu zrelosti djeteta za polazak u školu vrši Komisija za upis učenika u prvi razred o čemu će se roditelji/staratelji blagovremeno obavijestiti putem emaila ili telefonskim putem.

Za upis djece u prvi razred školske 2024/25. godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta dostavi skeniranu ili fotografisanu obaveznu dokumentaciju putem e-mail adrese na vnazor@hotmail.com  ili putem pošte na adresu škole: Azize Šaćirbegović 80, 71000 Sarajevo.

Scroll to Top