2022/23

JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA JU CENTAR “VLADIMIR NAZOR”

Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), člana 33. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/08, 21/09, 33/21 i 31/22), člana 7. Pravilnika o radu JU Centar […]

JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA JU CENTAR “VLADIMIR NAZOR” Read More »

POZIV ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED (I) OSNOVNE ŠKOLE U 2023/24. ŠKOLSKOJ GODINI JU CENTAR “VLADIMIR NAZOR”

Poštovani roditelji/staratelji djece koja do 01.03.2023. godine imaju navršenih pet i pol godina (brojem 5.5 godina), pozivamo vas da podnesete Prijavu za upis djece u školsku 2023/2024. godinu . U prilogu ovog posta možete pročitati Poziv i preuzeti Prijavni obrazac za upis djeteta u prvi razred Osnovne škole JU Centar “Vladimir Nazor” za školsku 2023/2024. godinu.

POZIV ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED (I) OSNOVNE ŠKOLE U 2023/24. ŠKOLSKOJ GODINI JU CENTAR “VLADIMIR NAZOR” Read More »

OBAVJEŠTENJE – BODOVNA RANG-LISTA PO KONKURSU 2022/23.

U skladu sa članom 18. stav 5. i 6. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (Službene novine KS, broj:12/22) utvrđuje se Bodovna rang-lista za pozicije: -> Radno mjesto – Defektolog pozicija broj 1,2,3,4,5, i 6. -> Radno mjesto – Logoped pozicija broj 7. -> Radno mjesto – Defektolog oligofrenolog/Edukator

OBAVJEŠTENJE – BODOVNA RANG-LISTA PO KONKURSU 2022/23. Read More »

Scroll to Top