konkursi

DOPUNA JAVNOG KONKURSA ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA OD 07.06.2023.

Vrši se dopuna Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta koji je objavljen na službenim internet stranicama Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo (www.mo.ks.gov.ba), Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ (www.szks.ba) i Javne ustanove Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“ Sarajevo (www.vladimirnazor.edu.ba), a Obavještenje o raspisanom Javnom konkursu objavljeno je dana 07.06.2023.godine.

DOPUNA JAVNOG KONKURSA ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA OD 07.06.2023. Read More »

KORIGOVANE BODOVNE LISTE JAVNOG KONKURSA ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA JU CENTAR “VLADIMIR NAZOR” OD 01.02.2023. POZICIJE 15,16,17,18,19 – ASISTENT

KORIGOVANE BODOVNE LISTE JAVNOG KONKURSA ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA JU CENTAR “VLADIMIR NAZOR” OD 01.02.2023. POZICIJE 15,16,17,18,19 – ASISTENT

KORIGOVANE BODOVNE LISTE JAVNOG KONKURSA ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA JU CENTAR “VLADIMIR NAZOR” OD 01.02.2023. POZICIJE 15,16,17,18,19 – ASISTENT Read More »

JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA JU CENTAR “VLADIMIR NAZOR”

Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), člana 33. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/08, 21/09, 33/21 i 31/22), člana 7. Pravilnika o radu JU Centar

JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA JU CENTAR “VLADIMIR NAZOR” Read More »

OBAVJEŠTENJE – BODOVNA RANG-LISTA PO KONKURSU 2022/23.

U skladu sa članom 18. stav 5. i 6. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (Službene novine KS, broj:12/22) utvrđuje se Bodovna rang-lista za pozicije: -> Radno mjesto – Defektolog pozicija broj 1,2,3,4,5, i 6. -> Radno mjesto – Logoped pozicija broj 7. -> Radno mjesto – Defektolog oligofrenolog/Edukator

OBAVJEŠTENJE – BODOVNA RANG-LISTA PO KONKURSU 2022/23. Read More »

Scroll to Top